Primăria Municipiului Târgoviște informează cetățenii orașului că se vor efectua aviotratamente de combatere a insectelor de disconfort  (ţânţari, muşte, omizi etc.), în perioada 23-27 iunie. Se impun câteva măsuri de precauție în special pentru deținătorii de stupi și de animale ce pășunează în zonă.

Imagine cu un caracter ilustrativ

Conform unei informări a Primăriei Municipiului Târgoviște, cetățenii orașului sunt avertizați cu privire la stabilirea calendarului de efectuare a aviotratamantelor, în oraș. Se impun  deasemenea câteva măsuri de precauție, chiar dacă substanțele nu sunt periculoase pentru om, astfel:

„Primăria Municipiului Târgovişte informează că în perioada 23 – 27 iunie, în intervalul orar 05.30 – 10.30, se vor efectua acțiuni de combatere a insectelor de disconfort  (ţânţari, muşte, omizi etc.), prin pulverizare aeriană, pe toată suprafaţa municipiului Târgovişte (inclusiv în cartierele Priseaca şi Sagricom).

În cazul în care vremea va fi nefavorabilă (vânt, ploi, grindină), la termenul menționat, acțiunea se va reprograma pentru următoarea zi propice acestei activități.

Se vor folosi substanțe din divizia Bayer și avizate de Ministerul Sănătății Publice.

Combaterea dăunătorilor se va realiza cu insecticidul K-OTHRINE PROFI EC 250 și  SOLFAC TRIO EC 200, insecticid formulat special pentru avio-tratamente și aplicare ULV.

Produsele nu sunt dăunătoare pentru oameni și nici pentru mediul înconjurător, însă sunt toxice pentru albine și organismele acvatice.

Pentru evitarea intoxicațiilor familiior de albine se vor lua măsuri de închidere a stupilor sau de îndepărtare a acestora la o distanță de 10 kilometri față de locul unde se execută tratamentul.

De asemenea, trebuie evitat pășunatul și consumul de fructe în zonele supuse tratamentului.”