Metodologia și calendarul valabile anul acesta pentru înscrierile la creșă și grădiniță, aprobate prin ordin al Ministrului Educației, au fost publicate în Monitorul Oficial. Dosarele pentru copiii care au mai fost în învățământul preșcolar sau antepreșcolar pot depuse începând de astăzi, în timp ce pentru noii înscriși cererile vor fi primite din 15 iunie.

Etapele se desfășoară cu o săptămână mai târziu față de calendarul propus inițial de Ministerul Educației, cel mai probabil ele fiind amânate din cauza grevei din învățământul preuniversitar.

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

6—14 iunie 2023 – Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

  • 14 iunie 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri
  • 15—30 iunie 2023 – Copiii sunt înscriși în prima etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.
  • 30 iunie 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri
  • 3—18 iulie 2023 – Etapa a II-a, pentru înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.
  • 18 iulie 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri
  • 20—30 august 2023 – Etapa de ajustări. Se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii: — copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; — copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE; — copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art. 23 alin (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • 31 august 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări
  • 8 septembrie 2023, ora 16.00 – Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023—2024 în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar
Articolul precedentAlexandra Păcuraru: Astăzi, școala românească este în ruine. Doleanțele dascălilor sunt năzuințe legitime. Protestul lor este unul normal, democratic
Articolul următorRazii ale poliţiştilor la nivel naţional pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat