Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița organizează în această perioadă o acțiune de informare privind respectarea legislației referitoare la ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.
„Această acțiune are ca obeictive îndrumarea angajatorilor interesați sa-și asigure forța de muncă calificată, în funcție de cerințele proprii, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care pot încadra forță de muncă în baza unui contract individual de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contract de stagiu –anexă la contractul individual de muncă sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-și asigura forță de muncă, calificată, informarea persoanelor, salariaților, angajatorilor în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională la locul de muncă, promovarea unui dialog social în scopul dezvoltării unui parteneriat la nivel local în vederea integrării pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă și asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii și facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârste de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu cerințele pieței muncii”, se arată într-un comunicat al ITM Dâmbovița.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița organizează sesiuni de informare la care participă reprezentanți ai angajatorilor din diverse domenii de activitate, persoane fără un loc de muncă, elevi din învățământul profesional, tehnic, inclusiv dual, studenți – viitori absolvenți de învățământ superior, absolvenți de învățământ superior aflați în cautarea unui loc de muncă și instituții care furnizează servicii de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă.
Articolul precedent470 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European
Articolul următorCercetători şi cadre didactice din țară și străinătate, la Colocviului Internațional „Latinitate – romanitate – românitate”