Judecătorii târgovișteni au decis să se alăture protestelor magistraților din întreaga țară, în ceea ce privește OUG 7/2019. Activitatea de judecată va fi suspendată la Târgoviște, în perioada 26 februarie-1 martie 2019.

În urma unei întâlniri a Adunării Generale, magistrații de la Judecătoria Târgoviște au decis, în unanimitate, să se alăture protestului colegilor din țară, ce vizează în principal OUG nr. 7/2019, dar și modificările operate, în ultima vreme, de actuala putere politică, în domeniul justiției. Cu o majoritate de voturi A.G. a Judecătoriei Târgoviște a decis suspendarea (în parte) a activității, în perioada 26 februarie-1 martie, hotărârea urmând a fi afișată la sediile instanței începând cu data de 26 februarie 2019. Iată textul integral al hotărârii:

HOTĂRÂREA  NR. 2 din 25 februarie 2019 a Adunării Generale

          Având în vedere:

 1. dispoziţiile art. 15-17 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015;
 2. dispoziţiile art. 50 şi 51 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,
 3. ordinea de zi menţionată în convocatorul din data de 22.02.2019;
 4. neluarea în considerare a argumentelor şi a soluţiilor constituţionale, ancorate în contextul legislaţiilor statelor membre ale Uniunii Europene, care respectă convenţiile internaţionale la care România a aderat şi transmise în ultimii doi ani de corpul magistraţilor care s-au opus iniţiativelor legislative cu majoritate;
 5. adoptarea unor modificări ale legislaţiei privind organizarea judiciară, prin Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, fără respectarea unor rigori minime de transparenţă decizională, fără consultarea reală şi efectivă a Consiliului Superior al Magistraturii, contrar angajamentelor internaţionale ale Statului român asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), conform cărora:

–  magistraţii vor putea fi eliberaţi din funcţie la constatarea pierderii bunei reputaţii, în condiţiile în care legea nu defineşte buna reputaţie (deşi operează cu termeni precum „reputaţie profesională” şi „reputaţie morală”) şi nu oferă criterii pentru stabilirea acesteia, situaţie ce creează premisele aprecierilor subiective în aplicarea acestei sancţiuni. Această modificare încalcă considerentele  Deciziei nr. 196/2013 a C.C.R., iar prin caracterul general şi eliptic al noii condiţii de “bună reputaţie” afectează previzibilitatea legii, aşa cum a fost teoretizată de Curtea E.D.O. (a se vedea Cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 55, sau Cauza Leempoel & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 5). Apreciem că reglementarea abaterilor disciplinare existentă deja în legislaţie era suficientă, nemaifiind necesară o altă reglementare de tipul celei contestate.

– colegiile de conducere sunt puse în situaţia de a nu mai putea activa în condiţiile în care de multe ori acestea iau hotărâri care vizează managementul instanţei în situaţii neacoperite de lege sau regulament;

 1. faptul că nu există revendicări salariale sau în legătură cu munca, sau reproşuri la adresa angajatorului;
 2. faptul că libertatea de exprimare şi de adunare sunt drepturi constituţionale iar una din formele de manifestare poate fi protestul care se poate desfăşura sub mai multe modalităţi;
 3. faptul că libertatea de exprimare este garantată şi de art. 10 din Convenţia E.D.O.

PROPUNE

 • luarea de măsuri pozitive de natură legislativă sau administrativă în scopul suspendării imediate a punerii în aplicare a dispoziţiilor din legile justiţiei şi ordonanţele de urgenţă subsecvente criticate de Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia şi GRECO;
 • revizuirea acestor acte normative, după o reală consultare a sistemului judiciar, ţinând seama de aspectele învederate de entităţile menţionate;
 • adoptarea de măsuri de natura celor menţionate anterior în scopul suspendării activităţii Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie până la pronunţarea Preşedintelui Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra măsurilor provizorii solicitate în cauza C-127/19 de către Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi revenirea provizorie la competenţa partajată a structurilor de parchet în funcţie de obiectul infracţiunilor (DNA în ceea ce priveşte corupţia, DIICOT în ceea ce priveşte crima organizată, parchetele nespecializate în ceea ce priveşte infracţiunile de drept comun etc.);
 • iniţierea procedurilor legislative de către titularii de drept, în vederea modificării Legii nr. 90/2001 pentru condiţionarea expresă şi imperativă a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor justiţiei şi al legislaţiei penale, după obţinerea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau după acordarea unui termen rezonabil în vederea emiterii acestuia;

HOTĂRĂŞTE

Prin vot deschis, liber exprimat, cu majoritate:

Articol unic

Adoptarea unor forme de protest ca manifestare a libertăţii de exprimare, referitor la dispoziţiile  O.U.G. nr. 7/2019 şi a celorlalte acte normative adoptate în ultima perioadă în domeniul justiţiei, după cum urmează:

– în perioada 26 februarie – 01 martie 2019 inclusiv: activitatea de judecată va fi suspendată, urmând ca dosarele care au termen de judecată în această perioadă să fie amânate, cu excepţia celor care au caracter urgent potrivit prezentei hotărâri;

– în perioada 26 februarie – 01 martie 2019 inclusiv: se vor judeca doar cauzele care au caracter urgent (în materie civilă: ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie a executării silite, încuviinţare executare silită, asigurare dovezi, autorizare intrare în încăperi, poprire asiguratorie, sechestru asigurător, sechestru judiciar, acordare personalitate juridică, modificare acte constitutive,  reprezentativitate sindicat, dizolvare persoană juridică, radiere asociaţie/C.A.R., delegare autoritate părintească (Legea nr. 272/2004), obligare la consiliere psihologică minor; în materie penală:  cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauze privind inculpaţi faţă de care există sau se solicită luarea/prelungirea/menţinerea unor măsuri preventive din cadrul camerei preliminare şi a fondului, cauze în care termenul de prescripţie a răspunderii penale este aproape de împlinire);

– în perioada 26 februarie – 01 martie 2019 inclusiv: se va respecta programul de lucru, se va desfăşura activitatea de regularizare, se vor redacta hotărâri judecătoreşti şi se vor pronunţa soluţii în dosarele în care s-a amânat pronunţarea;

– în perioada 25 februarie – 01 martie 2019 se va afişa pe portalul instanţei de judecată, la avizierul instanţei şi la avizierul fiecărei săli de judecată un comunicat privind măsurile adoptate de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgovişte din data de 25.02.2019.

Dată la Târgovişte, azi, 25 februarie 2019.

 

Preşedinte Judecătoria Târgovişte

 judecător Istrate Manuela-Cristina

Articolul precedentS-a urcat la volan beat bine. S-a ales cu dosar penal pentru o alcoolemie record
Articolul următorUpdate: Un copil de patru luni a murit într-un incendiu devastator, la Corbii Mari