Impozitarea vânzării locuințelor se va face după reguli noi anul acesta.

Vânzătorii nu vor mai fi scutiți de plata impozitului, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.

Așadar, se va impozita venitul obținut din vânzarea unei locuințe, indiferent de valoarea ei, iar valoarea impozitului se va stabili în funcție de perioada în care vânzătorul a deținut proprietățile.

Codul fiscal nu mai amintește, așadar, despre plafonul neimpozabil de 450.000 de lei ce se aplica înainte la înstrăinarea locuințelor sau terenurilor, după ce a fost modificat în vara lui 2022.

Cu alte cuvinte, vânzătorul nu mai este scutit de plata impozitului la vânzarea unei locuințe, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, dacă prețul se încadra în limita amintită, acum impozitându-se venitul obținut din transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor și terenurilor, indiferent de prețul proprietății.
Dreptul de proprietate poate fi atestat prin documente precum contractul de vânzare-cumpărare, cel de donație, certificatul de moștenitor etc.

Două cote de impozitare a tranzacțiilor imobiliare

Cu privire la impozitarea efectivă, încă de la începutul anului au fost introduse două cote de impozitare a tranzacțiilor imobiliare, ce se aplică în funcție de perioada în care a fost deținută proprietatea vândută:

  • 3% – pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la trei ani inclusiv;
  • 1%  – pentru imobilele de mai sus, deținute o perioadă mai mare de trei ani.

Impozitul (calculat potrivit regulilor de mai sus) se plătește la notar, atunci când se semnează contractul, iar acesta transferă banii statului până spre sfârșitul lunii următoare.

Situațiile în care impozitul nu trebuie plătit

Există însă și unele situații în care impozitul pe venitul obținut din transferul proprietăților imobiliare aflate în patrimoniul personal nu se plătește:.

  • atunci când terenurile și construcțiile sunt dobândite prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
  • când dreptul de proprietate este dobândit prin donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți;
  • în cazul actelor de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare;
  • când dreptul de proprietate se constată în condițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare ;
  • în cazul dării în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plată.
Articolul precedentÎncepe înscrierea în clasa pregătitoare. Completarea cererilor se realizează până în 18 mai
Articolul următorDâmboviţa. Biciclist beat, lovit de o maşină