Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a elaborat Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, într-o viziune echilibrată, asigurând locuri de studiu tuturor celor 4.683 de absolvenți de clasa a VIII-a prognozați.

Astfel, pentru învățământul teoretic sunt asigurate 1.904 locuri în viitoarea clasă a IX-a, ceea ce reprezintă 41,2%;

 pentru învățământul tehnologic 1.260 locuri, reprezentând 28%;
 învățământul profesional 1064 locuri, 23,6%;
 învățământul vocațional (artistic, pedagogic, sportiv și teologic) 336 locuri, 7,2%.

„Se impune reconfigurarea traseelor de pregătire în învăţământul profesional şi consolidarea parteneriatelor cu mediul economic pentru a asigura specialiștii ceruți pe piața muncii în prezent, atât la nivel local, cât și la nivel regional. Ordinul nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 a determinat parcurgerea etapelor prevăzute în vederea construirii planului de școlarizare în județul Dâmbovița”, arată ISJ Dâmbovița.

Conform calendarului, Inspectoratul Școlar Județean a transmis tuturor autorităților publice locale solicitarea de proiect de hotărâre de consiliu local pentru eventualele modificări ale rețelei școlare de pe raza unităților administrativ- teritoriale, avizul conform urmând a se emite ulterior.

Propunerea finală a I.S.J. privind cifrele de școlarizare ale județului Dâmbovița pentru anul 2019-2020 a fost înaintată către M.E.N. la data de 11 ianuarie 2019. În temeiul acestor demersuri, rețeaua școlară a Județului Dâmbovița cuprinde:

Învățământ de stat:

 150 unități cu personalitate juridică, din care 16 grădinițe, o școală primară, 102 școli gimnaziale învățământ de masă, o școală gimnazială învățământ special și 30 de licee;
 5 cluburi ale copiilor (numai 3 dintre acestea având și personalitate juridică) și un club sportiv școlar, toate 6 fiind definite ca unități conexe;

Învățământ particular:

 6 unități, dintre care 3 sunt grădinițe, iar 3 sunt școli postliceale. Toate unitățile de învățământ particular au și personalitate juridică.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 a fost elaborat în funcție de analizele și statisticile operate la nivel de județ, în concordanță cu numărul absolvenților și cu opțiunile acestora, în funcție de posibilitățile reale ale unităților școlare și evoluțiile din piața muncii.

„În cazul învățământului profesional și tehnic, în județ funcționează 18 licee tehnologice, dintre care 16 au și școli profesionale, inclusiv în mediul rural, acestea oferind 16 calificări profesionale. Este vorba de 12 domenii cum ar fi: mecanic, electric, electronică-automatizări, comerț, electromecanic, agricultură, turism și alimentație, industrie alimentara, construcții. De remarcat cele mai căutate calificări: mecanic auto, instalator – instalații tehnico-sanitare și de gaze, ospătar, bucătar. În ceea ce privește dezvoltarea liceelor tehnologice, strategia ISJ Dâmbovița presupune reamenajarea ergonomică a atelierelor sau laboratoarelor, reconversia profesională și asigurarea pregătirii elevilor pentru meserii cerute de agenții economici, asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale sau încheierea de noi parteneriate”, mai arată ISJ Dâmbovița.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte REALITATEADEDAMBOVITA.NET pe FACEBOOK

Articolul precedent„Cutremur” în Consiliul Local Titu. Demisia în bloc a liberalilor trimite comunitatea aproape de alegeri anticipate
Articolul următorCifre. Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural în Dâmbovița