Proiectul de lege privind învățământul preuniversitar, aflat în consultare publică, prevede trecerea palatelor copiilor în administrarea autorităților locale. Ministerul Educației a venit, luni, cu precizări, menționând că acest lucru va fi făcut treptat, în următorii ani, și că finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat că acest aspect, prevăzut de proiectul Legii învățământului preuniversitar, a fost inclus pentru punerea în aplicare a politicilor naționale privind descentralizarea, potrivit Strategiei generale de descentralizare (adoptată în anul 2017).

“Începând cu anul 2025, Ministerul Educației va putea, prin consultare publică, să inițieze legislația specifică, astfel încât Palatul Național al Copiilor, palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive să se organizeze și să funcționeze ca instituţii publice în subordinea Consiliului General al municipiului Bucureşti/consiliilor locale, cu personalitate juridică, pentru desfășurarea activităților extrașcolare/cu program sportiv suplimentar. Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin hotărâre a Guvernului, sub condiția păstrării destinației inițiale, pentru o perioadă de minimum 10 ani de la momentul transferului și a schimbării regimului juridic al domeniului public.

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației va iniția actele normative pentru reglementarea transferului de competențe și de patrimoniu”, a precizat ministrul Educației.

LEGILE EDUCAȚIEI | Reprezentanții Ministerului spun că este vorba despre descentralizare, nicidecum despre desființarea acestor unități dedicate activităților extrașcolare, precizând că, până la elaborarea legislației de reglementare a transferului de competențe:

  1. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti funcționează ca unitate conexă, în subordinea Ministerului Educației.
  2. Palatele şi cluburile copiilor funcționează ca unităţi conexe pentru activităţi extraşcolare în subordinea DJIP.
  3. Palatele şi cluburile copiilor funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Finanţarea cheltuielilor privind palatele şi cluburile copiilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.
  5. Palatele şi cluburile copiilor pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale.
  6. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale rămân de drept în proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora.
  7. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei.
  8. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei, prin DJIP şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi.
  9. Profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori în cluburile sportive şcolare și antrenorii din cluburile sportive şcolare, din palatele şi din cluburile copiilor își păstrează funcțiile de cadre didactice de predare.
  10. Pentru profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori și antrenorii în cluburile sportive școlare se aplică prevederile incidente celorlalte categorii de cadre didactice cu privire la constituirea normei didactice.

LEGILE EDUCAȚIEI | Strângere de semnături împotriva descentralizării

O petiție on-line a fost lansată, în weekend, pentru strângerea de semnături împotriva prevederilor referitoare la descentralizare, în cazul unităților tip Palatul Copiilor, Clubul Copiilor sau Club Sportiv Școlar, prin trecerea sub administrarea consiliilor locale. Principalul argument este că nu va mai exista puterea financiară necesară susținerii activităților extrașcolare. De asemenea, inițiatorul strângerii de semnături acuză că “urmărește scoaterea din sistemul educațional a personalului didactic din aceste instituții și transformarea acestora într-un fel de funcționari publici, asta deși aceste persoane au participat la concursuri de titularizare, grade didactice și cursuri de perfecționare”.
De la publicarea ei, petiția a adunat aproape 7.000 de semnături.

Articolul precedentLocuitorii unei comune din Dâmboviţa, lăsaţi fără apă pe timpul nopţii
Articolul următorPASTILA PENTRU SUFLET. Rugăciunea către icoana Maicii Domnului Prodromița