Anul școlar 2022-2023 va aduce un nou regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

O modificare esențială este legată și de transferul elevilor de clasa a IX-a care ar urma să aibă loc, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene sau a documentelor medicale justificative.

Cunoscută drept o practică în cazul elevilor care nu au intrat la liceul dorit, transferul elevilor de clasa a IX-a la o altă unitate de învățământ va mai putea fi realizat numai în anumite situații.

Un nou regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar prevede că, de la 1 septembrie, transferul elevilor de clasa a IX-a să fie realizat doar în situații medicale deosebite.

Conform noului regulament, în cadrul învățământului liceal, elevii de clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la  specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative.

Ministerul Educației a anunțat, săptămâna trecută, că a fost semnat și transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României ordinul de ministru care aprobă noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Comparativ cu actualul regulament (în vigoare până la data de 31 august 2022), elementele de noutate incluse în noul act normativ constau în:

1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.

2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.

3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).

6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.

7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.

8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.

9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

Prevederile noului ROFUIP vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022.

Articolul precedent250 de șoferi, sancţionaţi de poliţiştii din Dâmboviţa
Articolul următorAcțiune de combatere a insectelor prin pulverizare aeriană în Târgovişte