Pacienții vor trebui să ia din nou la pas cabinetele medicilor, de la 1 aprilie. Odată cu încetarea stării de alertă, nu vor mai fi valabile nici beneficiile, precum prelungirea valabilității unor documente medicale.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat, luni, că există deja un proiect de act normativ care prevede că unele documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, își vor pierde valabilitatea în data de 31 martie 2022, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unora noi. Proiectul se referă la:

– Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

– Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

– Recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu;

– Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

– Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

De aceste prevederi nu vor fi afectate documentele care se află în perioada de valabilitate.de valabilitate a acestor documente medicale este următoarea:

> Biletul de trimitere pentru specialități clinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Excepții:

Pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice;

Biletul de trimitere pentru specialități clinice recomandate de medicul de familie, care are evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.

> Biletul de trimitere pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare are o valabilitate de maximum90 de zile calendaristice de la data emiterii.

> Biletul de trimitere pentru specialități paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepție:

Pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigații paraclinice este de până la 90 de zile calendaristice;

Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice – examinări histopatologice și citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice;

Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de  zile calendaristice;

Biletul de trimitere pentru investigații medicale paraclinice de înaltă performanță (RMN, CT, scintigrafie și angiografie) are valabilitate 90 de zile.

> Recomandarea medicală pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive își pierde valabilitatea dacă nu este depusă la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Precizări:

În situația pacienților cu stome permanente, pentru obținerea dispozitivelor de protezare stomii, prescripția medicală se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 12 luni consecutive;

În situația pacienților cu incontinență urinară permanentă, pentru obținerea dispozitivelor de incontinență urinară, prescripția medicală se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 12 luni consecutive;

Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilare noninvazivă prescripția medicală se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 90/91/92 de zile, în funcție de starea clinică și evoluția afecțiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap și de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

> Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical are un termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de către casa de asigurări de sănătate, cu excepția următoarelor situații:

Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii și incontinență urinară este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripția medicală, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii și incontinență urinară este însoțită de o anexă cu 3 taloane sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripția medicală;

Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripția medicală, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice;

Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripția medicală, respectiv maximum 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz;

Pentru aparatele de ventilație noninvazivă decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripția medicală și nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz;

Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante, aparatelor pentru administrarea continuă cu oxigen și ventilație noninvazivă este însoțită de o anexă cu 3 sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripția medicală.

CNAS menționează că proiectul de act normativ care cuprinde totalitatea modificărilor și completărilor reglementărilor din sistemul de sănătate care vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2022 se află pe circuitul de avizare interinstituțională.

Articolul precedentAccident tragic în Dâmboviţa! O femeie a murit, iar o fetiţă de 4 ani şi un bărbat sunt răniţi
Articolul următorForțele Navale Române intensifică măsurile de supraveghere a spațiului maritim, după avertizarea privind existența minelor în Marea Neagră