Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă din toată țara, desfășoară, în perioada 27 ianuarie  – 27 februarie 2023, Campania de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă – diviziunile CAEN 05, 07, 08.

Acțiunea se desfășoară în toate județele în care există întreprinderi, care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră, inclusiv pe teritoriul județului Dâmbovița.

În cadrul campaniei, inspectorii de muncă dâmbovițeni vor controla;

• modul de respectare de către angajatori a legislaţiei, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în industria extractivă;

• modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității, în special în ceea ce privește asigurarea echipamentului colectiv și individual de protecție și a transportului la și de la locurile de muncă;

• modul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie din industria extractivă îşi desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile;

• modul în care angajatorii din industria extractivă aplică practic prevederile H.G. nr. 1049/2006, privind informarea şi consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă;

 „Pentru desfăşurarea acţiunilor de control, fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit tematici specifice, în funcţie de societatea ce urmează să fie controlată, după anumite criterii, cum ar fi: specificul activității miniere (de suprafață sau subteran); în funcție de neconformitățile identificate la controalele anterioare și de cele mai frecvente cauze de producere a accidentelor de muncă. Am dispus ca, alături de toți inspectorii de muncă din compartimentul SSM care, prin fişa postului, au repartizate aceste domenii economice pentru activitatea de control, să fie  angrenați în această acțiune de control și ceilalți inspectori de muncă, cu prioritate cei specializați în domeniul electric, mecanic, precum și cei care au absolvit cursurile de perfecționare în domeniul materialelor pirotehnice.

În industria extractivă, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: explozia amestecurilor de gaze care se formează în timpul activității de exploatare minieră în subteran; echipamentele de muncă nedotate cu protecții care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acțiune; incendii provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare și a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât și subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere și activitatea de transport la și de la locurile de muncă, cum ar fi căi de acces și de circulație neconforme, mijloace de transport neadecvate etc.

Din cauza riscurilor specifice acestei activități, se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în industria extractivă, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Considerăm că este necesară atât o instruire adecvată, precum și o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securității și sănătății la locul de muncă.”  – Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

Sursa: Realitatea de Dambovita

Articolul precedentNoi proiecte pentru Bucureşti-Ilfov şi Dâmboviţa sunt pregătite pentru lansarea licitaţiilor de execuţie a lucrărilor
Articolul următorRomânii vor plăti garanţia sticlelor. Când vor primi banii înapoi