Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România și Universitatea „Valahia” din Târgoviște, prin intermediul Centrului de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, organizează în perioada 16-18 mai 2019 Masa Rotundă intitulată Monumentele aflate în patrimoniul privat din localitățile și zonele istorice din România: protejare, conservare, restaurare, valorificare.

Dezbaterea din cadrul mesei rotunde, care va fi găzduită de Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în cadrul Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară din strada Aleea Sinaia, nr. 13, va fi structurată pe câteva secțiuni care sunt menite să integreze cât mai multe dintre particularitățile monumentelor istorice aflate în proprietate privată, precum ar fi legislația și normele de întreținere, dialogul și cooperarea dintre autorități și proprietarii de patrimoniu, conservarea și restaurarea monumentelor private, accesarea de fonduri necesare pentru restaurare, muzeificarea și punerea în valoare a acestora, educația pentru patrimoniu și mediatizarea, clasarea monumentelor istorice, sancțiuni și penalități pentru încălcarea legislației monumentelor istorice. Dialogul va permite, totodată, schimbul de experiență și bune practici între autorități, experți și proprietarii de monumente din localitățile și zonele istorice din România.

Repetatele studii și analize realizate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, de Institutul Național al Patrimoniului, de direcțiile județene de cultură și patrimoniu, de alte organisme subordonate ministerului de profil, de către universități, institutele și centrele de cercetare din țară, de muzee și de societatea civilă – reflectate uneori în mass-media naționale, regionale și locale – converg către concluzia că o parte însemnată a patrimoniului construit din România se află într-o situație critică sau cel puțin precară, într-un proces de degradate continuu sub impactul factorilor antropici și naturali, o altă parte a fost deja iremediabil pierdută, în vreme ce alte ansambluri și clădiri istorice necesită măsuri preventive de întreținere, consolidare și punere în valoare turistică sau pentru consolidarea esteticii urbane.

Dacă până și în ceea ce privește patrimoniul aflat în proprietate publică sau în cel a unor instituții – ca, de pildă, cele ecleziastice – cu o anumită capacitate, dovedită în timp, de gestionare a patrimoniului construit și cu posibilități de accesare a unor fonduri europene, naționale și locale în vederea efectuării de lucrări de întreținere, reparare sau restaurare se pot constata numeroase situații care denotă lipsă de viziune, voință, eficiență și competență în administrarea acestei moșteniri culturale, situația patrimoniului construit aflat în mâini private este cu atât mai gravă. Sunt numeroase cazurile în care proprietarii privați ai acestora nu au capacitatea de unii singuri de a gestiona acest patrimoniu, le lipsește cunoașterea sau nu dispun de posibilități financiare pentru repararea și restaurarea monumentelor istorice și resimt nevoia de dialog și colaborare cu experții și specialiștii în domeniul patrimoniului, dar mai cu seamă cu autoritățile. Colaborarea și dialogul constant, în cadrul unor forumuri, reprezintă fără îndoială una dintre căile de responsabilizare reciprocă a tuturor celor interesați în regenerarea patrimoniului construit istoric aflat în proprietate privată.

Masa rotundă își propune să aducă în atenție și un studiu de caz, acela la poate celei mai importante locuințe de patrimoniu din Târgoviște din perioada Belle Epoque, Casa Lazăr Petrescu, aparținând mai multor generații de intelectuali și primari ai Târgoviștei, la manifestare anunțându-și prezența și moștenitoare și proprietara acesteia. Se are în vedere și o vizită la această frumoasă casă târgovișteană.

În concepția organizatorilor acestei manifestări nu toate localitățile istorice din România se confruntă cu aceleași probleme și, desigur, unele au reușit într-o mai mare măsură să identifice soluții pentru a le rezolva.
Există deja o serie de reușite, mai cu seamă în Transilvania, care arată avantajele unei abordări comune autorități – proprietari de monumente istorice. De aceea, ne propunem să încurajăm schimbul de vederi, de bune practici, dialogul menit să transfere cunoaștere și modalități de rezolvare a problemelor cu care se confruntă localitățile istorice.

Manifestarea este organizată de Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, cu sprijinul membrilor săi, împreună cu Universitatea „Valahia” din Târgoviște, gazda manifestării, și Centrul de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”.

Masa rotundă va fi structurată pe câteva secțiuni ce se degajă din temele mari enunțate mai sus, precum legislație și norme de întreținere, dialogul și cooperarea, întreținerea-conservarea-restaurarea, accesarea de fonduri pentru restaurare, muzeificarea și punerea în valoare, clasarea monumentelor istorice, sancțiuni, educația pentru patrimoniu și mediatizarea.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte REALITATEADEDAMBOVITA.NET pe FACEBOOK

Articolul precedentVolei feminin| CSM Târgoviște pierde la Blaj și își periclitează șansele la podium
Articolul următorDirecţia Silvică Dâmboviţa va realiza 6,3 km de perdele forestiere de protecţie de-a lungul Autostrăzii