În luna februarie, la nivel național, au avut loc peste 10.000 de controale ale celor de la ANSVSA, în special la producători din industria de morărit și panificație. Suma totală a sancțiunilor, la nivel național, a fost de aproximativ 380.000 de lei.

Bilanțul acțiunii de control a celor de la ANSVSA a fost făcut public în ziua de vineri, 6 martie. Conform acestuia:

În cursul lunii februarie 2020 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 10.315 controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au fost efectuate la nivel național și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 99 de sancțiuni contravenționale în baza HG 984/2005 actualizată în valoare totală de 379.200 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi:

–  neconformităţi privind respectarea bunelor practice de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și/sau tehnologice de producție – zone cu mucegai, condens, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție;

– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine analiză cu rezultate nesatisfăcătoare);

–  neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;

– alte tipuri de neconformități (desfășurarea de activități neînregistrate pentru siguranța alimentelor, neanunţarea începerii activităţii).

Au precizat cei de la ANSVSA, prin intermediul unui comunicat de presă.