Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al municipiului Moreni, judetul Dambovita.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul arhitectura, urbanism sau in domeniul inginerie civila cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului si cursuri de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii constructiilor, in conditiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
-atestat Registrul Urbanistilor din Romania;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

-14 noiembrie 2018: termenul limita pentru depunerea dosarelor;
-28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisa;
-data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

-copia actului de identitate;
-formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
-copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
-cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
-declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
-Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

Constitutia Romaniei *** Republicata

-Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.10/1995, republicata privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentul de verificare, expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
-Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.

Articolul precedentVideo-Foto| „Nebunie” în vestiar, după Chindia Tgv. – Sportul Snagov 4-1(3-0) în liga secundă de fotbal
Articolul următorPenitenciarul Mărgineni organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi libere